A Dresspack.hu Nyereményjáték szabályzata

1) Jelen szabályzat Dresspack.hu  (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Dresspack.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dresspack/) futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2) Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező – és nem a Facebook – felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebookot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

3) A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjáték szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4) A Játék kezdete 2021. április 24. 09.00 órától és 2021. május 9. 24.00 óráig tart.

5) A játékban egy darab 25.000 Ft-os ajándékutalvány kerül kisorsolásra, azok között, akik

  • „Tegelik”, azaz megjelölik (@név) kommentben egy ismerősüket, akinek szeretnék ajánlani ezt a nyereményjátékot ÉS
  • A chatbot instrukcióit követve feliratkoznak a szervező hírlevelére.

7) A nyereményként kisorsolt ajándékutalvány a webáruházban történő vásárlás során használható fel bármilyen termékre, de készpénzre nem váltható.

8) A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt formájában közzéteszi a sorsolástól számított 3 napon belül. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét  és email címét Facebook privát üzenetben.

9) Ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzat írt feltételeknek vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 3 napon belül nem válaszol, akkor a Szervező új sorsolást tart.

10) A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. Részvételre jogosult valamennyi természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.

11) Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, jogutódjai.

12) A nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja a nyertes keresztnevének és vezetéknevének a Facebook oldalon történő nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását. A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény igénybevételről a Szervező fotókkal beszámoljon.

13) A Szervező a Játékból a nyeremény átadásáig kizárhatja azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírt feltételeknek.

14) A Szervező nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy bármely hálózat kimaradásából, számítógépes hardware vagy software meghibásodásából ered.

15) A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, azonos vagy magasabb értékben másik nyereménnyel helyettesítsen és egyéb változtatásokra. A Szervező különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha bármely jogi, technikai okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

16) A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

17) A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dresspack/).

18) A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

Szombathely, 2021. május 24.